Thiên Long Bát Bộ 2 VNG

Đây là sản phẩm Game Mobile bom tấn được VNG phát hành trong năm 2022 tạo nên cơn sốt rất cao trong cộng đồng game mobile.

NAME

Thiên Long Bát Bộ 2 VNG

WEBSITE

tlbb2.vnggames.com

Vị trí

Video Editor & Designer

Năm

2022

Intro & Outro để add vào các video chạy truyền thông cho sản phẩm

Videos KOLs Call to Action Install Game

Another Videos and Banners of Game

Produced by KhueLy