Gunny Origin VNG

Gunny Origin VNG

Đây là sản phẩm Gunny chính chủ được chuyển thể từ phiên bản Website sang phiên bản Mobile, có tuổi đời hơn 10 năm tại Việt Nam.

Tên sản phẩm

Gunny Origin VNG

WEBSITE

https://gunny.zing.vn/

Vị trí

Video Editor & Designer

Thời gian ra mắt

2022

Official Trailer Gunny Origin VNG

Banners of game

Videos KOLs Call to Action Install Game

Videos Event in Game

Videos Tournament

Produced by KhueLy